พุทธวจนสนทนาธรรม วันออกพรรษา ช่วงเย็น วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

สนทนาธรรมโดย ภิกขุชัยณรงค์ ถาวโร วัดนาป่าพง มาร่วมกัน มุ่งมั่น ศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่ คำสอนตถาคต ช่องทางเวปไซต์ - http://www.watnapp.com/ - https://media.watnapahpong.org/ - https://faq.watnapp.com/ - http://etipitaka.com/ - http://listentobuddha.com/ - https://www.buddhakos.org/ - http://buddhawajana.tv/ ช่องทางยูทูป nirdukkha https://www.youtube.com/channel/UCfos2v7ANVBaw29i2KWlQpQ #พุทธวจนทีวี https://www.youtube.com/buddhawajanatv คอร์สสัปปายะ https://www.youtube.com/channel/UCQsiYUwqWjygFqeKb5BnPaw Buddhakos Channel https://www.youtube.com/channel/UCTIxYbdl2YF6J0NJeCcPnEQ

7 ความคิดเห็น:

บุญรักษา บุญเทียม
บุญรักษา บุญเทียม:
กราบสาธุครับ
สังคม มอไธสง
สังคม มอไธสง:
กราบนมัสการครับ
Lisa Sudprasert
Lisa Sudprasert:
กราบ นมัสการภันเตโตโต้ ด้วยความเคารพยิ่ง เจ้าค่ะ
Hello Mobile
Hello Mobile:
แก้วห้าประการของตถาคต สาธุภันเตโตโต้ครับ
kan ranty
kan ranty:
กราบนมัสการสาธุๆเจ้าค่ะ
Mongkol Paisanrit
Mongkol Paisanrit:
กราบนมัสการภันเตครับสาธุ
Mutita Schmassmann
Mutita Schmassmann:
สาธุค่ะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: