พุทธวจนสนทนาธรรม วันออกพรรษา ช่วงเช้า วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

สนทนาธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ประธานสงฆ์ วัดนาป่าพง มาร่วมกัน มุ่งมั่น ศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่ คำสอนตถาคต ช่องทางเวปไซต์ - http://www.watnapp.com/ - https://media.watnapahpong.org/ - https://faq.watnapp.com/ - http://etipitaka.com/ - http://listentobuddha.com/ - https://www.buddhakos.org/ - http://buddhawajana.tv/ ช่องทางยูทูป nirdukkha https://www.youtube.com/channel/UCfos2v7ANVBaw29i2KWlQpQ #พุทธวจนทีวี https://www.youtube.com/buddhawajanatv คอร์สสัปปายะ https://www.youtube.com/channel/UCQsiYUwqWjygFqeKb5BnPaw Buddhakos Channel https://www.youtube.com/channel/UCTIxYbdl2YF6J0NJeCcPnEQ

15 ความคิดเห็น:

Bingphiraya Saisan
Bingphiraya Saisan:
Kraab sa thu ka
iphone iphone
iphone iphone:
พี่เขาถามดีนะค๊ะ
Supawadee Noknatephan
Supawadee Noknatephan:
🙏🏻ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้ามา ณ ที่นี้ สาธุในธรรมเจ้าค่ะ
Big Yellow
Big Yellow:
สาธุ สาธุเจ้าค่ะ
พรชัย ชุติมาสกุล
พรชัย ชุติมาสกุล:
อุนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
อังคณา พลพิทักษ์
อังคณา พลพิทักษ์:
ขออนุโมทนาสาธุๆๆค่ะ
Noi Tubpueng
Noi Tubpueng:
กราบนมัสการพระจารย์ และขอโมทนาบุญกับ ญาติโยมทั้งหลาย แม้จะไม่ได้ไปกราบ แต่ขอร่วมบุญด้วยใจ สาธุ สาธุ สาธุ
Pornpanom Ariyadet
Pornpanom Ariyadet:
น้อมกราบพระอาจารย์​ กราบสาธุธรรมค่ะ
คิน ตันอู
คิน ตันอู:
สาธุวาธุสาธุค่ะ
วรชิต ภิรมย์
วรชิต ภิรมย์:
สาธุครับ
nintendo sweet
nintendo sweet:
สาธุครับ
สายฝน ริ้มนํา
สายฝน ริ้มนํา:
สาธุๆๆ
cha fuby
cha fuby:
เรียกโลกุตรฌาน ได้ฌานโดยไม่ได้ตั้งใจ แถมเป็นฌานชั้นดีด้วย ทำให้เห็นธรรมได้เร็วโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่ตั้งใจฟัง
wanida tim
wanida tim:
กราบนมัสการพระอาจารย์ผู้มี
อุปการะคุณเป็นอย่างสุง
เจ้าค่ะสาธุค่ะ
Cat Baumann
Cat Baumann:
สาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: