พุทธวจนสนทนาธรรม วันออกพรรษา ช่วงเช้า วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

สนทนาธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ประธานสงฆ์ วัดนาป่าพง
มาร่วมกัน มุ่งมั่น ศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่ คำสอนตถาคต

ช่องทางเวปไซต์
- http://www.watnapp.com/
- https://media.watnapahpong.org/

- https://faq.watnapp.com/
- http://etipitaka.com/
- http://listentobuddha.com/
- https://www.buddhakos.org/
- http://buddhawajana.tv/

ช่องทางยูทูป
nirdukkha
https://www.youtube.com/channel/UCfos2v7ANVBaw29i2KWlQpQ

#พุทธวจนทีวี
https://www.youtube.com/buddhawajanatv

คอร์สสัปปายะ
https://www.youtube.com/channel/UCQsiYUwqWjygFqeKb5BnPaw

Buddhakos Channel
https://www.youtube.com/channel/UCTIxYbdl2YF6J0NJeCcPnEQ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

15 ความคิดเห็น:

Guaduaangustifolia120
Guaduaangustifolia120:
กราบนมัสการพระจารย์ และขอโมทนาบุญกับ ญาติโยมทั้งหลาย แม้จะไม่ได้ไปกราบ แต่ขอร่วมบุญด้วยใจ สาธุ สาธุ สาธุ
Supawadee Noknatephan
Supawadee Noknatephan:
🙏🏻ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้ามา ณ ที่นี้ สาธุในธรรมเจ้าค่ะ
warachit p.
warachit p.:
สาธุครับ
Pornpanom Ariyadet
Pornpanom Ariyadet:
น้อมกราบพระอาจารย์​ กราบสาธุธรรมค่ะ
อังคณา พลพิทักษ์
อังคณา พลพิทักษ์:
ขออนุโมทนาสาธุๆๆค่ะ
พรชัย ชุติมาสกุล
พรชัย ชุติมาสกุล:
อุนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
nintendo sweet
nintendo sweet:
สาธุครับ
iphone iphone
iphone iphone:
พี่เขาถามดีนะค๊ะ
คิน ตันอู
คิน ตันอู:
สาธุวาธุสาธุค่ะ
Big Yellow
Big Yellow:
สาธุ สาธุเจ้าค่ะ
cha fuby
cha fuby:
เรียกโลกุตรฌาน ได้ฌานโดยไม่ได้ตั้งใจ แถมเป็นฌานชั้นดีด้วย ทำให้เห็นธรรมได้เร็วโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่ตั้งใจฟัง
สายฝน ริ้มนํา
สายฝน ริ้มนํา:
สาธุๆๆ
Bingphiraya Saisan
Bingphiraya Saisan:
Kraab sa thu ka
Cat Baumann
Cat Baumann:
สาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ
wanida tim
wanida tim:
กราบนมัสการพระอาจารย์ผู้มี
อุปการะคุณเป็นอย่างสุง
เจ้าค่ะสาธุค่ะ