สนทนาธรรมวันปิยมหาราช อังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ท่าน พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง

ชั่วโมงที่ 01:06:30 เสียงจะเป็นปกติ ครับ

คลิปที่เผยแพร่นี้ได้มาจากเวปไซต์
http://watnapp.com/
nirdukkha ยูทูป https://www.youtube.com/channel/UCfos2v7ANVBaw29i2KWlQpQ
กราบขอบพระคุณท่าน พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง และภัณเต ทุกท่าน ที่เปิดธรรมที่ถูกปิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: