จังหวัดศรีสะเกษทำบุญตักบาตรนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

ศรีสะเกษ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ
อ่านข่าวต่อที่นี่ http://www.timenews2017.net/archives/20866

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: