ชาวไทยทั่วประเทศร่วมพิธีวันปิยมหาราช

พสกนิกรทั่วประเทศ ร่วมใจจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: