รพ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2560

รพ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมร้อยดวงใจถวายไท้สมเด็จย่า เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: