พุทธวจนสนทนาธรรม วันปิยมหาราช ช่วงเช้า วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561

สนทนาธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ประธานสงฆ์ วัดนาป่าพง มาร่วมกัน มุ่งมั่น ศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่ คำสอนตถาคต ช่องทางเวปไซต์ - http://www.watnapp.com/ - https://media.watnapahpong.org/ - https://faq.watnapp.com/ - http://etipitaka.com/ - http://listentobuddha.com/ - https://www.buddhakos.org/ - http://buddhawajana.tv/ ช่องทางยูทูป nirdukkha https://www.youtube.com/channel/UCfos2v7ANVBaw29i2KWlQpQ #พุทธวจนทีวี https://www.youtube.com/buddhawajanatv คอร์สสัปปายะ https://www.youtube.com/channel/UCQsiYUwqWjygFqeKb5BnPaw Buddhakos Channel https://www.youtube.com/channel/UCTIxYbdl2YF6J0NJeCcPnEQ

5 ความคิดเห็น:

เพชรลัดดา แสนมหาชัย
เพชรลัดดา แสนมหาชัย:
กราบอนุโมทนาสาธุๆค่ะ
Lukkana Meyer
Lukkana Meyer:
กราบ อนุโมทนา สาธุๆค่ะ
Big Yellow
Big Yellow:
สาธุ สาธุในพระธรรมเจ้าค่ะ
ณิชานันทน์ จารุหังสิน
ณิชานันทน์ จารุหังสิน:
จิตเกิด- ดับ (จิตและวิญญาณ หายไป) (รูป นาม และวิญญาณ) สาธุ สาธุ สาธุ เจ้าคะ
เนื้อทอง มุ่งหาทรัพย์
เนื้อทอง มุ่งหาทรัพย์:
ทำให้จิตของเราดับใด้แล้วทุกอย่างก็จบไปเองส่วนกายของเราไม่ต้องไปทำอะไรมันถึงเวลาก็ตายไปเอง