สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระลานพระราชวังดุสิต ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช หรือ วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2453 โดยปีนี้ครบรอบ 107 ปี ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย จากนั้น เวลา 17 นาฬิกา 30 นาที เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ กราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โดยในปีพุทธศักราช 2560 นี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอัฐิ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี และพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดา ออกประดิษฐานร่วมในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อพระสงฆ์ 57 รูป สวดพระพุทธมนต์จบแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 จบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ แล้วทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ 57 รูป และพระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนา สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า สมเด็จพระปิยมหาราช อันมีความหมายว่า "มหาราชผู้ทรงเป็นที่รัก " โดยตลอด 42 ปี ที่ทรงครองราชสมบัติ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ โดยเฉพาะการประกาศเลิกทาส ตลอดจนทรงจัดตั้งระเบียบบริหารการปกครองประเทศ และด้านการทหาร รวมทั้งพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ตั้งแต่การคมนาคม การไฟฟ้า การประปา การสาธารณสุข และการศึกษา ทำให้ประเทศชาติเป็นปึกแผ่นและเจริญก้าวหน้าถึงปัจจุบัน รายละเอียดเพิ่มเติม http://morning-news.bectero.com/royal/24-Oct-2017/112827 ------------------------- เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News) 24 ตุลาคม 2560 ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารได้ก่อนใครได้ที่นี่ เรื่องเล่าเช้านี้.com : http://morning-news.bectero.com facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3 Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3 Official LINE : @ruenglao

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: