2 วิธีเช็คสิทธิประกันสังคม ด้วยตนเอง

ประกันสังคม : https://www.sso.go.th/wpr/

การประกันสังคมในประเทศไทย ในประเทศไทยกองทุนเงินทดแทน นับเป็นก้าวแรกของการประกันสังคมไทย ที่ให้หลักประกันแก่ลูกจ้างกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน ทั้งนี้กองทุนเงินทดแทน เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2515 ภายใต้การบริหารของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 โดยในปีแรกของ การให้ความคุ้มครอง จะครอบคลุมเฉพาะ สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไปที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ แล้วจึงค่อย ๆ ขยายความคุ้มครองออกไปจนครบทุกจังหวัด ทั่วประเทศใน วันที่ 1 กรกฎาคม 2531 จวบจนกระทั่งได้มีการผลักดันพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 2 กันยายน 2533 เป็นต้นมา

ประเทศไทยจึงมีการประกันสังคมอย่างเต็มรูปแบบ โดยลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครอง ทั้งในเรื่องการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ และตาย ทั้งนี้เนื่องและไม่เนื่องจากการทำงาน รวมไปถึงการคลอดบุตรสงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน เฉกเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ
------------------------------------------------------------------------------------


พูดคุยกับเราได้ที่
FB :https://www.facebook.com/reviewwa2017/

ติดต่องาน
[email protected]

#reviewwa

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

6 ความคิดเห็น:

Phan tira
Phan tira:
ไม่เหนจะมีบอกเลยว่าอยุ่มาตราไหน
Bungon phutma
Bungon phutma:
อยากรู้ว่าเราได้รับสิทธิอะไรบ้างคะตอนนี้ไม่ด้ทำงานแล้วค่ะแจ้งไปแล้วแต่ไม่ได้ทราบอะไรเลยค่ะ
Ais Telewiz
Ais Telewiz:
ขอลิ้งหน่อยคับ
manejan naktong
manejan naktong:
กรณีลืมรหัสทำยังไงค่ะ
ԵϦеф ĞоD
ԵϦеф ĞоD:
ลืมรหัสแล้วเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วทำอย่างไรครับ
เสือก ทุกเรื่อง
เสือก ทุกเรื่อง:
มันยังไม่มีที่ไหนเช็คได้นะครับ โทรไป 1506​ ก็ยังไม่มีข้อมูล ที่คุณนำเสนอ มันคือประวัติย้อนหลังเฉยๆ ที่เคยใช้สิทธิ์​มา สามารถเลือกปีเพื่อดูประวัติได้ มั่วไปเองครับ ว่าเช็คได้