15 ก.พ. นี้ “ช้อปดีมีคืน” วันสุดท้าย ย้ำซื้อสินค้าอย่าลืมขอใบกำกับภาษี

15 ก.พ. นี้ “ช้อปดีมีคืน” วันสุดท้าย ย้ำซื้อสินค้าอย่าลืมขอใบกำกับภาษี

นับถอยหลัง 10 วันสิ้นสุดโครงการ “ช้อปดีมีคืน” รัฐบาลย้ำใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการภายใน 15 ก.พ. 66 อย่าลืมขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบไว้ลดหย่อนสูงสุด 40,000 บาท

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในวันนี้ (6 ก.พ. 2566) ว่า จากที่รัฐบาลดำเนินโครงการช้อปดีมีคืน โดยมีระยะเวลาให้ประชาชนที่จะใช้สิทธิ์นำยอดการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการไปลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับปีภาษี 2566 สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 2566 ซึ่งขณะนี้โครงการดำเนินมาถึงโค้งสุดท้ายหากนับรวมวันนี้เหลือเวลาอีก 10 วัน

ทั้งนี้ จึงขอย้ำเตือนผู้มีเงินได้ที่ประสงค์จะร่วมโครงการหากมีการใช้จ่ายในช่วงนี้จนถึงวันที่ 15 ก.พ. 2566 อย่าลืมขอใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบกระดาษ หรือ ใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) จากผู้ขาย จากนั้นเก็บใบกำกับภาษีจากการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดำเนินโครงการนี้ไปประกอบการหักลดหย่อนภาษีในช่วงยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ประจำปี 2566 ในช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค. 2567

สำหรับ ช้อปดีมีคืน เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ประชาชนผู้มีเงินได้นำยอดการใช้จ่ายการซื้อสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 2566 ไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่ายอดการใช้จ่าย 30,000 บาทแรก สามารถใช้ได้ทั้งใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบกระดาษและใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ e-Tax Invoice & e-Receipt แต่อีก 10,000 บาท จะต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการที่ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ e-Tax Invoice & e-Receipt เท่านั้น

ในส่วนของสินค้าและบริการที่ผู้มีเงินได้เลือกซื้อและใช้บริการนั้นมีหลากหลาย ซึ่งรวมถึงการเติบน้ำมันรถยนต์และจักรยานยนต์ แต่ต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพกรเท่านั้น ขณะเดียวกันก็มีสินค้าและบริการบางประเภทที่ไม่สามารถนำมาร่วมโครงการได้ อาทิ ค่าสุรา, ค่ายาสูบ, ค่าซื้อรถยนต์ จักรยานยนต์ เรือ, ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร, ค่าบริการจัดนำเที่ยว, ค่าที่พักในโรงแรม, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย เป็นต้น

รองโฆษกรัฐบาล ระบุในช่วงท้ายว่า รัฐบาลคาดว่าภายใต้โครงการช้อปดีมีคืน จะเกิดการใช้จ่ายและมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 56,000 ล้านบาท สนับสนุนให้จีดีพีเพิ่มขึ้นจากการใช้จ่ายร้อยละ 0.16 และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่มเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ด้วย.

คุณกำลังดู: 15 ก.พ. นี้ “ช้อปดีมีคืน” วันสุดท้าย ย้ำซื้อสินค้าอย่าลืมขอใบกำกับภาษี

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2622258

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด