แท็ก "13ปีกรมหม่อนไหม"

"เฉลิมชัย" ชู 13 ปีกรมหม่อนไหมพร้อมดัน Soft Power ผ้าไหมไทย

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรฯ จัดงานวันสถาปนา 13 ปีกรมหม่อนไหม เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนงานหม่อนไหมเชิงรุก เพิ่มจำนวนเกษตรกรหม่อนไหม และผลักดันผ้าไหมไทยสู่สากล