1 ก.พ.แจกถุงยางฟรี ถือบัตรทอง 30 บาท ผ่านแอป "เป๋าตัง"

สปสช.ดีเดย์ 1 ก.พ.นี้ แจกถุงยางอนามัย ฟรีสำหรับผู้ถือ “บัตรทอง 30 บาท” เพิ่ม ทางเลือกแก้ปัญหาท้องไม่พร้อม-ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เบื้องต้นเตรียมไว้กว่า 94.5 ล้านชิ้น มี 4ขนาดให้เลือก

1 ก.พ.แจกถุงยางฟรี ถือบัตรทอง 30 บาท ผ่านแอป "เป๋าตัง"

สปสช.ดีเดย์ 1 ก.พ.นี้ แจกถุงยางอนามัย ฟรีสำหรับผู้ถือ “บัตรทอง 30 บาท” เพิ่ม ทางเลือกแก้ปัญหาท้องไม่พร้อม-ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เบื้องต้นเตรียมไว้กว่า 94.5 ล้านชิ้น มี 4 ขนาดให้เลือก โดยลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง หรือใช้บัตรประชาชนลงทะเบียนรับได้ที่หน่วยบริการโดยตรง ได้ครั้งละ 10 ชิ้น/คน/สัปดาห์ พร้อมเอาใจคนไม่สะดวกไปรับที่หน่วยบริการ เตรียมให้บริการผ่านตู้จ่ายถุงยางอนามัยอัตโนมัติ นำร่องติดตั้ง 3 จุด ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เริ่มให้บริการวันที่ 14 ก.พ.นี้

ข่าวดีสำหรับผู้ใช้บัตรทองที่จะได้รับถุงยางอนามัยอย่างทั่วถึง โดยเมื่อวันที่ 22 ม.ค. นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ถุงยางอนามัยเป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผล อาทิ โรคซิฟิลิส โรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี หนองใน หนองในเทียม และเอดส์ เป็นต้น ที่ผ่านมา สปสช.บรรจุบริการถุงยางอนามัยเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “บัตรทอง 30 บาท” มาอย่าง ต่อเนื่อง และในปี 2565 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการถุงยางอนามัยอย่างทั่วถึงและเพียงพอ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ได้ปรับวิธีบริหารจัดการ แยกงบประมาณจัดซื้อถุงยางอนามัยสำหรับบริการวางแผนครอบครัว ออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว พร้อมให้รวมจัดซื้อถุงยางอนามัยสำหรับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเสี่ยง ภายใต้งบประมาณดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อกระจายให้แก่หน่วยบริการทั้งประเทศในปี 2566 สปสช.ยังคงเดินหน้าสนับสนุนบริการถุงยางอนามัยต่อเนื่อง เบื้องต้นได้เตรียมถุงยางอนามัย 94,566,600 ชิ้น และสารหล่อลื่นสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์จะได้รับถุงยางอนามัยครั้งละ 10 ชิ้น/คน/สัปดาห์ ไม่เกิน 52 ครั้ง/คน/ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2566 เป็นต้นไป

นพ.จเด็จกล่าวอีกว่า สามารถเข้ารับถุงยางอนามัยได้ที่หน่วยบริการประจำและหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเวชกรรม ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ด้านบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ร้านยา และคลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น ด้วยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” บนสมาร์ทโฟน และในกรณีผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ใช้บัตรประชาชนลงทะเบียนรับบริการได้ที่หน่วยบริการโดยตรง ในส่วนของหน่วยบริการที่มีศักยภาพด้านเอชไอวี สปสช.ยังคงสนับสนุนการให้บริการถุงยางอนามัย สารหล่อลื่น และบริการด้านเอชไอวีตามสิทธิประโยชน์เช่นเดิม

นพ.จเด็จกล่าวด้วยว่า ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนสิทธิบัตรทอง 30 บาท ในการรับถุงยางอนามัย สปสช.ได้ร่วมกับหน่วยบริการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการถุงยางอนามัยผ่านตู้จ่ายถุงยางอนามัยอัตโนมัติ จะนำไปติดตั้งนอกหน่วยบริการหรือในชุมชนเพื่อช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกไปรับบริการถุงยางอนามัยที่หน่วยบริการ เบื้องต้นจะนำร่องติดตั้ง 3 จุดบริการในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี กำหนดดีเดย์เริ่มให้บริการวันที่ 14 ก.พ.นี้ ตรงกับ “วันวาเลนไทน์” ก่อนขยายไปทั่วประเทศต่อไป

ส่วนขนาดถุงยางอนามัยที่จัดให้บริการภายใต้กองทุนบัตรทองนี้ มี 4 ขนาด คือ 1.ขนาด 49 มม. 2.ขนาด 52 มม. 3.ขนาด 54 มม. และ 4.ขนาด 56 มม. เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการและสามารถเลือกขนาดถุงยางอนามัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงช่วยลดปัญหาภาวะท้องไม่พร้อม โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัยเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก และการกระจายถุงยางอนามัยภายใต้สิทธิประโยชน์บัตรทองนี้จะเป็นการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นวิถีชีวิต สำหรับป้องกันโรคและดูแลสุขภาพที่ดีของตนเอง

คุณกำลังดู: 1 ก.พ.แจกถุงยางฟรี ถือบัตรทอง 30 บาท ผ่านแอป "เป๋าตัง"

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2609651

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด