แท็ก "ไร่ละ 1000 บาท"

ธ.ก.ส. โอนเงินไร่ละ 1,000 บาท ช่วยเหลือชาวนารอบ 2 อีก 2 แสนราย เข้าบัญชีวันนี้

ธ.ก.ส. โอนเงินไร่ละ 1,000 บาท ให้ชาวนารอบที่ 2 อีกจำนวน 204,471 คน เป็นจำนวนเงินกว่า 1,780 ล้านบาท เข้าบัญชีชาวนาวันนี้ (2 ธ.ค. 65)