แท็ก "โหมดเครื่องบิน"

สิ้นสุด Airplane Mode สหภาพยุโรป เปิดไฟเขียวใช้บริการ 5G บนเครื่องบินได้

ผู้โดยสารของสายการบินที่ให้บริการในสหภาพยุโรป หรืออียู (EU) สามารถใช้งานเครือข่าย 5G บนสมาร์ทโฟน ในขณะที่กำลังอยู่บนท้องฟ้าในอนาคตอันใกล้นี้