แท็ก "โรค Tics"

รู้จัก "โรคติกส์" อาการกล้ามเนื้อชักกระตุกในเด็ก ที่ผู้ใหญ่ไม่ควรละเลย

ทำความรู้จัก "โรคติกส์" อาการกล้ามเนื้อชักกระตุกในเด็ก ที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด แต่ผู้ปกครองสามารถช่วยดูแล และรักษาให้ลูกน้อยหายได้