แท็ก "เศรษฐดิจิทัล"

บสย.ผนึกกำลังบีโอไอ ส่งเสริมสตาร์ตอัพไทย

บสย.ได้หารือนายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ถึงแนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนา