แท็ก "เล่มจบ"

สปอนต้องเข้า! ศิษย์เขียนกิตติกรรมประกาศ ทำธีสิสเสร็จได้เพราะอาจารย์อัป Tinder Gold ให้

เรียกว่าอาจารย์เป็นทุกอย่างให้แล้วจริงๆ เพื่อขวัญและกำลังใจของลูกศิษย์ ถึงกับลงทุนควักเงินยกระดับบัญชีแอปของศิษย์ให้มีความอัปเกรดขึ้นมาแบบปังๆ