แท็ก "เชื้อเอชไอวี"

กรมควบคุมโรคร่อนหนังสืองดตรวจเอชไอวีก่อนเข้าทำงาน

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เรียกร้องยุติตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีของสถานประกอบการหลายแห่งที่กำหนดให้ตรวจเชื้อเอชไอวี

รุกป้องกันเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

สืบเนื่องจากวันเอดส์โลก 1 ธ.ค. ในส่วนของกรมอนามัยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกอย่างต่อเนื่อง สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในทารกแรกเกิด

"วันเอดส์โลก" นายกฯ รณรงค์ ย้ำ เจตนารมณ์ไทย ยุติปัญหาเอดส์ภายในปี 73

นายกฯ รณรงค์ “วันเอดส์โลก” 1 ธ.ค. ย้ำ เจตนารมณ์ยุติปัญหาเอดส์ในปี 2573 ไทยจะใช้เวทีเจ้าภาพประชุมโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ย้ำเป้าหมายหลัก “ไม่ติด-ไม่ตาย-ไม่ตีตรา” ลด เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ