แท็ก "อาหาร ส.ส."

“ชวน” มอบหมายสำนักเลขาธิการสภาฯ สอบปมส่อทุจริตอาหารเลี้ยง ส.ส.

“ชวน หลีกภัย” มอบหมายสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ดำเนินการสอบข้อเท็จจริง หลัง 14 ส.ส.เข้าชื่อร้องปมส่อทุจริตอาหารเลี้ยง ส.ส.