แท็ก "ออมเงิน ออมสิน"

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี แบบใบ-ดิจิทัล เพิ่มเงินรางวัลละ 1 ล้านบาท เป็นของขวัญปีใหม่ 2566

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี แบบใบ และแบบดิจิทัล เพิ่มเงินรางวัล 1 ล้านบาท จำนวน 24 รางวัล รวมเป็นเงิน 24 ล้านบาทให้กับผู้ฝาก พร้อมกับมอบเงิน 500 บาท ให้กับลูกหนี้ที่มีวงเงินไม่เกิน 200,000 ที่มีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2566

วิธีลงทะเบียนจองสิทธิเงินฝากออมสิน ดอกเบี้ยขั้นบันไดสูงสุด 9.99% ต่อปี

เปิดวิธีลงทะเบียนจองสิทธิเงินฝากออมสิน กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี ดอกเบี้ยขั้นบันได้สูงสุด 9.99% ต่อปี สมัครผ่านที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ Line Official เริ่ม 1-30 ธ.ค. 65