แท็ก "ออกจากผ้าเหลือง"

"แพรรี่ ไพรวัลย์" โพสต์ข้อความซึ้ง ในวันครบรอบ 1 ปี ที่ออกจากผ้าเหลือง

"แพรรี่ ไพรวัลย์" โพสต์ข้อความในวันครบรอบ 1 ปีที่ลาสิกขา บอกพระพุทธศาสนาที่เรียนมา ยังคงส่งเสียงก้องในใจเสมอ ไม่ว่าตนเองจะอยู่ในสถานะไหน