แท็ก "สัมมาทิฏฐิ"

ศธ.น้อมนำ 2 หนังสือพระราชทานสอนในโรงเรียน

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้จัดพิมพ์หนังสือ “จิตตนคร นครหลวงของโลก” และหนังสือ “สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ”