แท็ก "สตรีสากล"

นายกฯ หนุนให้ผู้หญิงแสดงศักยภาพของตนเอง ยืนยันพร้อมผลักดันความเสมอภาค

นายกรัฐมนตรี ชูพลังสตรีกุญแจสำคัญขับเคลื่อนประเทศทั้งเศรษฐกิจและสังคม ให้คำมั่นส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ หนุนให้ผู้หญิงแสดงศักยภาพของตนเอง

"โฆษกแรงงาน" แจงปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ "วันลาคลอด" คุ้มครองลูกจ้างหญิง

โฆษกกระทรวงแรงงาน แจง กระทรวงแรงงานเดินหน้าปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทน "วันลาคลอด" ให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองทั้ง 98 วัน โดยสำนักงานประกันสังคมและนายจ้างรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างคนละครึ่ง

แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมการออม ตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตรับวันสตรีสากล

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการออมภาคประชาชน ก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 และ มหกรรมการออม พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาดีเด่น

นายกฯ หนุนผลักดันพลังของสตรีให้มีส่วนขับเคลื่อนประเทศ ในวันสตรีสากล

นายกรัฐมนตรี เปิดงานวันสตรีสากล 2565 มุ่งเสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังผลักดันให้พลังของสตรีมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

เรียกร้องสิทธิ์แรงงานหญิง ใน “วันสตรีสากล”

8 มีนาคม “วันสตรีสากล” ประมวลภาพเดินขบวนรณรงค์เพื่อยื่นหนังสือเสนอข้อเรียกร้อง ภายใต้แนวคิด ‘ผู้หญิงต้องข้ามผ่านทุกวิกฤติ ต้องเข้าถึงสิทธิเพื่อความมั่นคง’

29 ปี ไม่มีอะไรเปลี่ยน "วันสตรีสากล" ส.ส.ก้าวไกล ร้องเพิ่มวันลาคลอด

29 ปี ไม่มีอะไรเปลี่ยน "วรรณวิภา" ร้องเพิ่มวันลาคลอด เนื่องใน "วันสตรีสากล" ย้ำ สตรีผู้ใช้แรงงาน ต้องได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม ด้าน "ธัญวัจน์" เผย กฎหมายแรงงานในไทย ยังไม่ครอบคลุม