แท็ก "วิกฤติอส้งหาจีน"

ส่องวิกฤติอสังหาฯ จีน 1 ปีให้หลัง : สถานการณ์ดีขึ้นหรือแย่ลง

ผ่านไปกว่า 1 ปีแล้ว ตั้งแต่บริษัทอสังหาริมทรัพย์จีนยักษ์ใหญ่ Evergrande เผชิญการขาดแคลนสภาพคล่องและผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ตลาดต่างประเทศ