แท็ก "วันพ่อ2565"

เช็กเลย ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง "วันพ่อ - วันรัฐธรรมนูญ"

กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ 3 สายทาง ในวันพ่อ - วันรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

พล.ร.2 รอ. จัดกิจกรรม ถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวาคม และวันพ่อแห่งชาติ

พล.ร.2 รอ. จัดกิจกรรม ถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวาคม เนื่องในเป็นวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9 และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดทูน และแสดงออก ถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์