แท็ก "วันนอร์ลาออก"

"วันนอร์" ตอบข่าวลือ ลาออกประธานสภา ไม่ยึดติดตำแหน่ง ไม่ได้ขอร้องให้ใครมาเลือก

"วันนอร์" งงข่าวลาออกประธานสภา ไม่ยึดติดตำแหน่ง ไม่ได้ขอร้องให้ใครมาเลือก แต่มาตามวาระความจำเป็นของบ้านเมือง