แท็ก "ลัทธิอนุตตรธรรม"

นักเรียนหวาดผวา พิธีกรรมพิลึกท่องคาถาสวรรค์ ครูเห็นผิดสังเกตเลิกกิจกรรมทันที (คลิป)

นักเรียน ม.5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหวาดผวา วิทยากรกิจกรรม ทางพุทธศาสนา จัดพิธีพิลึกคล้ายลัทธิอนุตตรธรรม อ้างเป็นความลับของสวรรค์และอธิบายว่าเป็นขั้นตอนการลบชื่อจากยมทูต