แท็ก "ร้านขายถ่าน"

ราคาถ่านนำเข้าจากพม่าสงขลาขึ้น 10 บาท เป็น 210 บาท/กระสอบ หลังน้ำมันแพง

เจ๊ร้านขายถ่านใน อ.เมืองสงขลา เผย ช่วงนี้ราคาถ่านปรับขึ้นหลังน้ำมันแพง จากกระสอบ 15 กิโลกรัม 200 บาทขึ้นเป็น 210 บาท เพราะต้องนำรถไปบรรทุกถ่านเอง บวกมากไม่ได้สงสารคนซื้อ เชื่อคนใช้เยอะขึ้น