แท็ก "ร้อย.1731"

ผบ.ทบ. เยี่ยมฐานปฏิบัติการทหารชายแดน ให้กำลังใจ และมอบของขวัญปีใหม่

"ผบ.ทบ." ขึ้นดอยเยี่ยมทหารชายแดน ฐานปฏิบัติการไตแลง ร้อย.1731 ร้อย731 ฉก.ร.17 จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งตั้งอยู่สันเขา ย้ำทำให้พื้นที่มีความสงบสุข พร้อมอวยพรปีใหม่ทหาร และขอบคุณในความเสียสละปฏิบัติ