แท็ก "รักษาแผลยุงกัด"

พ่อแม่เช็กด่วน! ยุงกัดลูกต้องใช้อะไรทาถึงปลอดภัยต่อผิวลูก

เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนจนถึงฤดูหนาวเช่นนี้ นอกเหนือจากโรคภัยอย่างไข้หวัด ตลอดจนโรคมือเท้าปากแล้ว “ยุง” ก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่พ่อแม่ต้องวางแผนรับมือและหาทางป้องกันไม่ให้เข้ามาใกล้เจ้าตัวน้อยสุดที่รักได้