แท็ก "ระบบนิเวศชายฝั่ง"

รู้จัก 4 แหล่งธรรชาติ ช่วยรักษาอุณหภูมิโลก-ลดภาวะเรือนกระจก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เผย 4 แหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติ ที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและรักษาอุณหภูมิโลกได้อย่างยั่งยืน