แท็ก "ระบบขนส่งสาธารณะ"

“สุวรรณภูมิ” เดือนเดียว 2.5 ล้านคน นักท่องเที่ยวแห่เข้าไทยทะลัก

ขณะนี้ได้รับรายงานถึงปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พ.ย. 65 เปรียบเทียบกับปริมาณการเดินทางของผู้โดยสาร