แท็ก "รถใหม่นครชัยแอร์"

เปิดภาพรถใหม่สุดหรูเส้นทาง กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์ จากนครชัยแอร์

เปิดภาพสุดหรูของเบาะที่นั่งในรถทัวร์คันใหม่เส้นทางกรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์ ของนครชัยแอร์ทีก่ำลังจะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้