แท็ก "ยุติปัญหาเอดส์"

"วันเอดส์โลก" นายกฯ รณรงค์ ย้ำ เจตนารมณ์ไทย ยุติปัญหาเอดส์ภายในปี 73

นายกฯ รณรงค์ “วันเอดส์โลก” 1 ธ.ค. ย้ำ เจตนารมณ์ยุติปัญหาเอดส์ในปี 2573 ไทยจะใช้เวทีเจ้าภาพประชุมโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ย้ำเป้าหมายหลัก “ไม่ติด-ไม่ตาย-ไม่ตีตรา” ลด เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ