แท็ก "มะพร้าวอัดเม็ด"

วิสาหกิจชุมชนฯ บ้านแพ้ว ปั้นมะพร้าวน้ำหอมอัดเม็ดเจ้าแรก

วิสาหกิจชุมชนสกัดกั้นการกดราคาจากล้ง กลายมาเป็นคนขายเสียเอง แถมยังหัวใสเป็นเจ้าแรกที่แปรรูปมะพร้าวอัดเม็ด สร้างมูลค่าเพิ่มให้มะพร้าวได้อีกทาง