แท็ก "มอบงานอะไรให้ทำ"

นายกฯ ไม่ตอบตั้ง “ธนกร” ให้ทำงานอะไร-แจง ทำการเมืองแต่ไม่เล่นการเมือง

นายกฯ แจง ทำการเมือง แต่ไม่เล่นการเมือง หมายถึงทำให้ถูกต้อง ไม่ใช่ทำเล่นๆ ยัน ไม่ใช่ทำแบบใหม่ เป็นหลักการที่ต้องทำให้ได้ แต่ไม่ทำกันเอง ขณะเดียวกัน ยังไม่ตอบ ตั้ง “ธนกร” เป็น รมต.สำนักนายกฯ