แท็ก "ฟิตซ์ เรตติ้ง"

“ฟิตซ์ เรตติ้ง” คงอันดับไทย BBB+

บริษัท ฟิตซ์ เรตติ้ง จำกัด (Fitch Ratings) ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ