แท็ก "พ่อตัวอย่าง"

พิธีแสดงความยินดีกับพ่อตัวอย่างแห่งชาติ บุคคลดีเด่น ประจำปี 65 จ.พิษณุโลก

ศูนย์ประสานงานสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จ.พิษณุโลก จัดพิธีแสดงความยินดีกับพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2565 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น บุคคลดีเด่น จ.พิษณุโลก และมอบทุน นร.ประจำปี 2565