แท็ก "ประวัติ นามสกุล"

ค้นหา ประวัติ นามสกุล รู้ชื่อ รู้ตัวบุคคล รู้ว่าเป็นใคร

การค้นหาประวัติบุคคลจาก ชื่อ นามสกุล เป็นกระบวนการเบื้องต้นที่ฝ่ายบุคคล หรือบริษัท ห้าง ร้าน ใช้เพื่อตรวจสอบบุคคลที่รับเข้ามาเป็นพนักงาน