แท็ก "บุญ พานทวีป"

คนเผาถ่านนครสวรรค์ดีใจถ่านไม้ขายดี ต้องจองตอนเผาคิวยาวไปหลายเดือน

คุณตาวัย 70 คนเผาถ่านที่ อ.ชุมแสง นครสวรรค์ ดีใจหลังมีคนมาจองถ่านตั้งแต่ยังอยู่ในเตาเผา แต่ก็ยังขายราคาเดิมถุงละ 140 บาท เผยยอดจองคิวยาวไปหลายเดือน หลังมีคนหันมาใช้เตาอั้งโล่มากขึ้น