แท็ก "ถวายสัตย์ปฏิญาณ"

"นริศ" ชวนมุสลิมไทย เทิดทูนสถาบัน ถวายพระพร "พระองค์ภา" หายจากพระอาการประชวร

นายนริศ ขำนุรักษ์ รมช.มหาดไทย สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ หลังได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น รมช.มหาดไทย พร้อมชวนมุสลิมไทยเทิดทูนสถาบัน ร่วมกันถวายพระพร ให้พระองค์ภา ทรงหายจากพระอาการประชวร

โปรดเกล้าฯ ให้นายกฯ นำ “นริศ” ถวายสัตย์ฯ ก่อนรับตำแหน่ง รมช.มหาดไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้นายกฯ นำ “นริศ ขำนุรักษ์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

"นริศ" รมช.มหาดไทย ตรวจพบติดโควิด-19 เลื่อน เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

“นริศ ขำนุรักษ์” รมช.มหาดไทย ตรวจพบติดโควิด-19 พบก่อนเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ต้องเลื่อน เข้าเฝ้าฯ ไปก่อน กักตัวรักษาตามกระบวนการ 5 วัน ส่วนรัฐมนตรีใหม่อีก 2 คน ได้เข้าเ