แท็ก "ตารางวัคซีน"

เสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง แนะฉีดวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่

ตารางวัคซีนผู้ใหญ่เป็นสิ่งจำเป็นในยุคนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยแล้ว และนั่นหมายถึงการมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมาก