แท็ก "ชิ้นส่วนมนุษย์"

คนงานลอกท่อ ผวา พบหัวกะโหลก-ชิ้นส่วนมนุษย์ในท่อระบายน้ำ ใกล้ ถ.งามวงศ์วาน

คนงานลอกท่อ ผวา พบชิ้นส่วนมนุษย์ในท่อระบายน้ำ ใกล้ ถ.งามวงศ์วาน เล่านาทีเจอทีละชิ้นๆ พีกสุดคือกะโหลก วิ่งหนีแทบไม่ทัน