แท็ก "จีพีโอเฮบ-ซี"

องค์การเภสัชฯ เจ๋ง! พัฒนายา ผู้ติดเชื้อเอชไอวีร่วมไวรัสตับอักเสบซี

องค์การเภสัชฯ เจ๋ง! พัฒนายาต้านไวรัสสูตรใหม่ สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับไวรัสตับอักเสบซี เพื่อการเข้าถึงยาอย่างเท่าเทียม เหตุ ยาจากต่างประเทศมีราคาสูง เข้าระบบบัตรทองและประกันสังคมแล้ว