แท็ก "จดทะเบียน VAT"

เปิดทางแม่ค้าออนไลน์ ใช้ที่อยู่คอนโดจดทะเบียนเสียภาษีได้

ผู้ประกอบการมีหน้าที่จดทะเบียน VAT ต่อกรมสรรพากร โดยที่ผ่านมาไม่สามารถใช้อาคารชุดเป็นสถานประกอบการเพื่อจดทะเบียน VAT ได้ ซึ่งกรมสรรพากรได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว

ขายของออนไลน์ต้องรู้ กรมสรรพากร เปิดให้ใช้ "คอนโด" จด VAT ได้แล้ว

ข่าวดีสำหรับพ่อค้า - แม่ค้าออนไลน์ กรมสรรพากร เปิดให้ใช้ที่อยู่คอนโดจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้แล้ว โดยสามารถลงทะเบียนได้ทางช่องทางออนไลน์เท่านั้น

พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ ใช้คอนโดยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้

กรมสรรพากรให้พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ ที่เป็นบุคคลธรรมดาและต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถใช้ที่อยู่ในอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมขอจดทะเบียน VAT ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 65