แท็ก "ค่ายพรหมโยธี"

พล.ร.2 รอ. จัดกิจกรรม ถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวาคม และวันพ่อแห่งชาติ

พล.ร.2 รอ. จัดกิจกรรม ถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวาคม เนื่องในเป็นวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9 และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดทูน และแสดงออก ถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์