แท็ก "ความไม่เท่าเทียม"

คลังแจง 8 กลุ่มยกเว้นภาษีขายหุ้น ถึงเวลาสร้างความเป็นธรรม-เท่าเทียม

“อาคม” ขออธิบายอีกครั้ง การเก็บภาษีขายหุ้น ถึงเวลาสร้างความเสมอภาค อุดช่องว่างความไม่เท่าเทียม รัฐยกเว้นการจัดเก็บภาษีมากว่า 30 ปี