แท็ก "คลื่นไส้"

เวียนหัว คลื่นไส้ พะอืดพะอม กินอะไรหาย

เวียนหัว คลื่นไส้ พะอืดพะอม เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ เช่น การนั่งรถ การตั้งครรภ์ หรือแม้กระทั่งร่างกายติดเชื้อโรค ทั้งหมดนี้เป็นจุดเริ่มต้นถึงความไม่ปกติของระบบภายในร่างกาย