แท็ก "ข่าวรัชกาลที่9"

อว.จัดดนตรีเทิดพระเกียรติ "ในหลวง ร.9" 3-5 ธ.ค. เปิด 3 สวนบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์

อว.โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานในสังกัดจัดงาน “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565” วันที่ 3-5 ธ.ค.นี้ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ ในหลวง ร.9