แท็ก "ขายแตงโม"

ตลาดแตงโมโคกดอนหัน กาฬสินธุ์ช่วงสงกรานต์ขายดี ทำเงินสะพัดกว่า 5 ล้านบาท

บรรยากาศการซื้อขายแตงโมที่ตลาดกลางสินค้าการเกษตรแตงโมโคกดอนหัน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ขายดีมาก แม้ยอดขายจะลาดลงจากปีก่อน คาดว่าการซื้อขายจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท